1. http://prtr.ec.europa.eu/#/home - pagina principală Europeană (glosar, un pic de istorie)
 2. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/eper/implementation.htm - Site-ul Comisiei Europene privind RETP (studii)
 3. http://www.unep.org/ - Programul Națiunilor Unite pentru Mediu
 4. http://www.oecd.org/ - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE (http://www.oecd.org/about/careersattheoecd/ ) (http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/ )
 5. http://www.eea.europa.eu/ - Agenția Europeană de Mediu (AEM) (glosar)
 6. https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp - E-RETP (Registrul European al Emisiilor și Transferurilor de Poluanți) (oportunități de învățare) -https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/Informatics/Infohub/Information/elearning/story.html
 7. http://www.oecd.org/env/ehs/pollutant-release-transfer-register/2348006.pdf - RETP în OCDE
 8. http://www.sviva.gov.il/English/env_topics/IndustryAndBusinessLicensing/PRTR/PRTRReportingInIsrael/Documents/PRTR-Annual-Report-2012.pdf - Raportul anual al Israelului privind RETP
 9. https://www.env.go.jp/en/chemi/prtr/about/what.html
 10. https://www.unitar.org/cwm/portfolio-projects/pollutant-release-and-transfer-registers - Registrul de Eliberare și Transfer al Poluanților (RETP)
 11. https://www.unitar.org/cwm/prtr/what-is - Ce este RETP?
 12. https://www.thru.de/3/thrude/links/links-international/#c1479 - Link-uri internaționale
 13. http://www.mvteo.gov.ba/org_struktura/sektor_prirodni_resursi/odjel_zastita_okolisa/English/Conventions/Aarhus_convention/PRTR/Default.aspx?id=2828&langTag=en-USRETP (Bosnia și Herzegovina)
 14. http://www.oecd.org/env/ehs/pollutant-release-transfer-register/2348006.pdf - Atelierul de Lucru RETP pentru San Juan del Rio, Mexic 29 - 31 iulie 1997
 15. http://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/aarhus-convention/frequently-asked-questions/Pages/default.aspx - Convenția de la Aarhus
 16. http://www.mma.gob.cl/retc_ingles/1316/w3-propertyvalue-16307.html - RETP Chile
 17. http://www.partizipation.at/pollutant_release.html -RETP, E-RETP, REEP
 18. http://www.cec.org/tools-and-resources/taking-stock/prtr-reporting-requirements - RETP Cerințe de raportare în Canada, Mexic și Statele Unite
 19. http://www.unece.org/env/pp/prtr/prtr0.html - Grupul de Lucru RETP
 20. http://enb.iisd.org/unece/aarhus/mop5/html/crsvol190num2e.html - Buletinul CEE-ONU

 

RETP Național – În afara Europei

 1. http://www.npi.gov.au/ Australia
 2. http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/ Canada (glosar)
 3. https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program SUA

RETP Național – Țările AELS

 1. https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/chemicals.html Elveţia (glosar)
 2. http://www.norskeutslipp.no/en/Frontpage/ Norvegia
 3. http://www.ust.is/the-environment-agency-of-iceland/ Islanda

RETP Național – Statele membre ale Uniunii Europene

 1. http://www.umweltbundesamt.at/en/ Austria
 2. http://www.cec.org/ Comisia pentru cooperarea în domeniul mediului - Registrul de Eliberare și Transfer al Poluanților din America de Nord - compilează și difuzează informații privind cantitățile, sursele și gestionarea contaminanților toxici din activitățile industriale din America de Nord. Oportunități de învățare - http://www.cec.org/about-us/opportunities/cec-step-short-term-educational-program )
 3. http://www.unep.org/
 4. https://www.atsdr.cdc.gov/ O agenție a Departamentului de Sănătate și Servicii Umane din S.U.A., care servește publicului prin utilizarea celei mai bune științe, luând acțiuni de sănătate publică receptive și oferind informații de încredere pentru sănătate pentru a preveni expunerile dăunătoare și bolile legate de substanțele toxice.
 5. http://prtr.anpm.ro/ (glosar) (E-RETP)
  din România
 6. http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/en/ Suedia
 7. https://www.gov.uk/guidance/uk-pollutant-release-and-transfer-register-prtr-data-sets Regatul Unit
 8. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1689_en.htm?locale=en - Poluarea: noul registru european oferă acces public la informațiile privind emisiile provenite de la instalațiile industriale Europene

 

 

 1. https://www.sepa.org.uk/environment/environmental-data/spri/european-pollutant-release-and-transfer-register/ - European pollutant release and transfer register (E-PRTR) (Scotland)

This web page was developed within the project “Support Establishment and Advancement of Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs) in Western Balkan Countries and in Moldova” funded by the Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of Germany under the Program Consultative Support (AAP) for Environmental Protection in the Central and Eastern European Countries, the Caucasus and Central Asia and other countries neighboring the European Union, supervised by the German Environment Agency (UBA),  and implemented by  the Regional Environmental Center (REC), in partnership with the Ministry of Environment and the EcoContact Public Association.