În cadrul Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în materie de mediu a fost elaborat "Ghidul privind Implementarea Protocolului cu privire la  Registrul Emisiilor și Transferului de Poluanți".

Acest document este destinat să ajute părțile să implementeze Protocolul și PRTR-urile. După o scurtă introducere în capitolul I, prima parte a acestui document de orientare continuă cu capitolul II, care prezintă aspectele-cheie pe care părțile ar trebui să le abordeze în implementarea instituțională și legislativă a protocolului. Capitolul III examinează domeniul de aplicare al protocolului, concentrându-se asupra tipurilor specifice de activități și substanțe vizate, inclusiv diferitele metode de determinare a pragurilor facilităților și a deșeurilor. Partea a doua acoperă aspecte legate de date: capitolul IV examinează tipurile de date acoperite, iar capitolul V descrie sistemele necesare pentru gestionarea fluxurilor de date. Partea a treia examinează apoi cerințele privind difuzarea datelor din protocol (capitolul VI), precum și consolidarea capacităților și conștientizarea publicului, inclusiv domeniile de cooperare internațională (capitolul VII).

Anexele oferă informații generale, inclusiv un glosar, un tabel de metode analitice, liste indicative de poluanți și referințele utilizate în pregătirea acestui document.

Romanian English Русский Implementation guide


This web page was developed within the project “Support Establishment and Advancement of Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs) in Western Balkan Countries and in Moldova” funded by the Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of Germany under the Program Consultative Support (AAP) for Environmental Protection in the Central and Eastern European Countries, the Caucasus and Central Asia and other countries neighboring the European Union, supervised by the German Environment Agency (UBA),  and implemented by  the Regional Environmental Center (REC), in partnership with the Ministry of Environment and the EcoContact Public Association.