Ce acoperă RETP (Registru al Emisiilor și Transferului Poluanților) ?

Registrul conține date anuale raportate în următoarele 9 sectoare industriale:

 • energie
 • producția și prelucrarea metalelormineral industry
 • industria chimică
 • gestionarea deșeurilor și a apelor uzate
 • producerea și prelucrarea hârtiei și a lemnului
 • creșterea animalelor și acvacultura
 • produsele de origine animală și vegetală din sectorul alimentar și al băuturilor și -
 • alte activități.

În registru sunt furnizate date pentru 102 poluanțis , care cad sub următoarele 7grupe:

 • Gaze cu efect de seră
 • Alte gaze
 • Metale grele
 • Pesticide
 • Substanțe organice clorurate
 • Alte substanțe organice
 • Substanțe anorganice.

O facilitate trebuie să raporteze date în conformitate cu RETP dacă îndeplinește următoarele criterii:

 • Facilitatea se încadrează în cel puțin una din cele 65 activități economice RETP enumerate în Anexa I a Regulamentului și depășește cel puțin unul din  pragurile de capacitate RETP
 • Facilitatea transferă în afara amplasamentului deșeurile, care depășesc pragurile specifice stabilite in Articolul 5 al Regulamentului.
 • Facilitatea emite poluanți care depășesc pragurile specifice specificate pentru fiecare mediu - aer, apă și pământ - în Anexa II a Regulamentului RETP.

Datele care trebuie raportate anual de fiecare facilitate, pentru care pragurile aplicabile sunt depășite, sunt următoarele:

 • Emisiile în aer, apă și pământ a unuia dintre cei 102 poluanțiRETP;
 • Transferurile în afara amlasamentului a oricărui din cei 102 poluanți RETP, din apele uzate, destinat tratării în afara facilității;
 • Transferurile deșeurilor (raportate în tone pe an) în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare. Pentru deplasările transfrontaliere a deșeurilor periculoase în afara țării raportoare, trebuie furnizate detalii despre receptoarele deșeurilor.

Emisiile raportate includ orice introducerea în mediu a oricărui poluant, din cei enumerați, ca urmare a oricărei activități umane, fie deliberate, accidentale, de rutină sau non-rutină, la locul facilității.

RETP conține, de asemenea, informații privind emisiile în apă din surse difuze, care vor fi actualizate și extinse treptat.

Cum sunt raportate datele?

Datele sunt raportate anual de către facilitățile individuale autorităților competente relevante. Autoritățile respective compun și verifică calitatea datelor raportate. Datele sunt apoi furnizate Ministerului Mediului și Inspectoratului Ecologic de Stat pentru compilarea și diseminarea pe acest site RETP. Informații detaliate privind procedurile de raportare și conținut sunt disponibile în Ghidul RETP .

La o primă etapă, operatorii au oferit feedback detaliat cu privire la calitatea datelor RETP. Controalele au vizat o evaluare a numărului facilităților și a rapoartelor privind emisiile, cantitățile de emisii și transferurile raportate, cererile de confidențialitate, emisiile accidentale etc.

La o a doua etapă, datele RETP au fost puse în context cu datele raportate în cadrul Convenției privind Poluarea Atmosferică Transfrontalieră pe Distanțe Lungi, a Convenției-Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice. Scopul este de a evidenția diferențele și posibilele inconsecvențe între datele raportate în temeiul unor obligații de raportare diferite, în baza cărora operatorii, care raportează, pot corecta livrările, în timp ce se constată erori.

Se efectuează o revizuire completă a datelor în conformitate cu regulamentul RETP.

.

 


This web page was developed within the project “Support Establishment and Advancement of Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs) in Western Balkan Countries and in Moldova” funded by the Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of Germany under the Program Consultative Support (AAP) for Environmental Protection in the Central and Eastern European Countries, the Caucasus and Central Asia and other countries neighboring the European Union, supervised by the German Environment Agency (UBA),  and implemented by  the Regional Environmental Center (REC), in partnership with the Ministry of Environment and the EcoContact Public Association.